ABOUT US

MIKUNI SEIBOH

บริษัทของเรามิคูนิ เซโบ

  เริ่มเปิดกิจการขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2533  โดย ความร่วมมือกันของนักธุรกิจจาก 3 ประเทศคือ
ไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น  ดำเนินบริหารงานภายใต้
นโยบายการออกแบบที่มีความทันสมัย ตาม
แฟชั่นประเทศญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงคุณภาพ
สินค้า  เพื่อให้คุณภาพเป็นเลิศ

  ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้าสำหรับช่วงฤดูร้อน และช่วงฤดูหนาวประเภทหมวกแฟชั่นสุภาพสตรี

หมวกแฟชั่นสุภาพบุรุษ ผ้าพันคอ มีทั้งผลิตจากงานนิตติ้งและตัดเย็บจากผ้าอีกทั้งยังมีถุงมือ

ถุงเท้า  ที่ผลิตด้วยฝีมือช่างเย็บที่ปราณีตใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพ

ที่เข้มงวดก่อนนำส่งทุกครั้ง

มิคูนิ เซโบมีรูปแบบของ  สินค้าที่โดดเด่น

บริษัทของเรามิคูนิ เซโบ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ

     เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หมวกและอื่น ๆ มานานถึง 26 ปี

ด้วยความมุ่งมั่นและ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร

ทำให้บริษัทเราไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้า พัฒนาเครื่องจักรที่ทัน

สมัยอย่าง ไม่หยุดยั้งและเน้นการให้บริการที่ตรงต่อเวลา

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มตลาดด้วย

ฝีมือที่เป็นเลิศในด้านการออกแบบที่หลากหลาย  คุณภาพ

สินค้าที่ได้มาตรฐาน  รวมถึงการให้บริการที่ ตรงต่อเวลา

จึงทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทยบริษัทจึงก้าวสู่งานระดับสากล และเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตหมวกแฟชั่นครบหลากหลายทุกประเภท ตาม

ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศจวบจนทุกวันนี้

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ

CONTACT US

บริษัท มิคูนิ เซโบ (ประเทศไทย) จำกัด 73,75
ซอยพุทธบูชา23 ถนนพระราม2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กทม. 10150

เบอร์โทรบริษัท     : (+66)2-428-1446 
ติดต่อ คุณอธิพจน์ ก่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Copyright © by MIKUNI SEIBOH (THAILAND) CO.,LTD.